Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε " σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-07-15 08:18

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε " στην Ριτσώνα Ευβοίας. Πληροφορίες κ. Μανώλης Δημήτριος. τηλ 2221353402 και κ. Αρδίτζογλου Λάζαρος.τηλ 2221353403

 

 Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Πρόσκληση στην 7η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Thu, 2014-07-10 08:32

Σας προσκαλούμε στην 6η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/αποθήκης με την επωνυμία "ΜΕΛΤΕΜΙ ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΕΠΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-07-10 07:30

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΜΕΛΤΕΜΙ ΑΡΜΑΤΩΣΙΕΣ ΕΠΕ".  Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο 

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης με την επωνυμία <<ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε.>> σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-07-08 08:34

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία " ΟΙΚΟ-ΚΥΚΛΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε".  Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης  τηλ. 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Δημοπρατήθηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Βοιωτίας

Tue, 2014-07-08 07:27

Δημοπρατήθηκε η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Βοιωτίας, προϋπολογισμού 20 εκ. €, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού  για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Στερεά Ελλάδα

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετκό αρχείο

Επιβολή κυρώσεων στην κα. Μπούρα Γεωργία του Ιωάννη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-07-08 06:37

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην στην κα.Μπούρα Γεωργία του Ιωάννη   φορέα του επαγγελματικού εργαστηρίου (αρτοποιείου). Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ:2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις "ΑΘ. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ " σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-07-07 08:20

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκατάστασεις "ΑΘ. ΣΤΑΜΑΤΟΝΙΚΟΛΟΣ " στην Ιστιαία Ευβοίας. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Έκθεση αυτοψίας στην εταιρεία "ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-07-04 14:13

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκατάστασεις της Εταιρείας: "ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.". Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΝΤΟΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-07-04 12:04

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΝΤΟΜΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ".  Πληροφορίες κ. Γ.Πιλάτης  τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετκό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias