Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης με την επωνυμία "ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-06-24 12:40

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης με την επωνυμία "ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.". Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια εγκατάστασης Μηχανολογικής και Κτιριακής επέκτασης σε υφιστάμενη δραστηριότητα μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης ιδιοκτησίας "ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη" σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Tue, 2014-06-24 11:10

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει Άδεια εγκατάστασης Μηχανολογικής και Κτιριακής επέκτασης σε υφιστάμενη δραστηριότητα μονάδας αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης ιδιοκτησίας "ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410 και κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο  

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του φορέα "ΑLPINA ICE MON.IKE" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-06-24 08:42

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του φορέα "ΑLPINA ICE MON.IKE". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410 και κ. Π.  Μαστρογιάννη τηλ. 2221353406.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση αυτοψίας στις εγκαταστάσεις του φορέα "ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Tue, 2014-06-24 08:26

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις του φορέα "ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ ΟΕ". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410 και κ. Γ.  Πιλάτη τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση Αυτοψίας Ανώνυμη εταιρεία "ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-06-23 12:42

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στην Ανώνυμη εταιρεία παραγωγής, εμπορίας & αντιπροσωπίας τυπογραφικών μελανών και χρωμάτων ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ με δ.τ. "ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.".  Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του Ανδρέου Κωνσταντίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-06-20 13:47

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης " Συσκευασίας και Αποθήκευσης Αγροτικών Προίόντων" με την επωνυμία "ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε".  Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία "ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-06-20 08:42

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης με την επωνυμία "ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΣΗΜΙΝΑ".  Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση Αυτοψίας στο Ελαιοτριβείο Ιδιοκτησίας"ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982

Fri, 2014-06-20 08:23

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στο Ελαιοτριβείο του "ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑ".  Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403 και Δ. Μανώλης 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση Αυτοψίας στην Εταιρεία "THULE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΟΥ ΙΚΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982

Fri, 2014-06-20 08:13

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "THULE ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΨΑΡΙΟΥ ΙΚΕ".  Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403 και Δ. Μανώλης 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2014

Thu, 2014-06-19 09:53

Τα αποτελέσματα που ακολουθούν είναι τα επίσημα αποτελέσματα όπως εκδόθηκαν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

                                         ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 25ης ΜΑΪΟΥ 2014

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Επαναληπτικών Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Επαναληπτικών Δημοτικών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Ευρωεκλογών

Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων όλων των εκλογικών τμημάτων των Ευρωεκλογών (Λείπουν οι πίνακες των συνδυασμών υπ' αριθμ. 13 (Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας) και 16 (Εθνική Αυγή) οι οποίοι δεν έλαβαν ψήφους. Επίσης, για τους συνδυασμούς υπ' αριθμ. 18 (ΠΑΕΚΕ) και 24 (Ελευθερία) συντάχθηκε ένας ενιαίος πίνακας. Σημειώνεται ότι σε ορισμένους πίνακες παραλείφθηκαν τα εκλογικά τμήματα στα οποία οι συνδυασμοί δεν έλαβαν ψήφο). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 18ης ΜΑΪΟΥ 2014

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων όλων των εκλογικών τμημάτων των Περιφερειακών Εκλογών.

Συγκεντρωτικά & Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ συνδυασμών όλων των εκλογικών τμημάτων των Δημοτικών Εκλογών.

Αναλυτικά αποτελέσματα υπέρ υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων και Τοπικών Συμβούλων των Δημοτικών Εκλογών (ειδικά στη Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας του Δ. Χαλκιδέων, στους ίδιους πίνακες με τη σταυροδοσία των υποψ. δημοτ. συμβούλων περιλαμβάνεται και η σταυροδοσία των υποψ. της δημοτικής κοινότητας Χαλκίδας).

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias