1ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας

Thu, 2014-06-19 09:52

1ο Τακτικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στην Βαμβακοκαλλιέργεια της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας - Τμήμα Φυτοϋγειονοκού & Ποιοτικού Ελέγχου υπεύθυνος κ. Κωνσταντίνος Τζελάς τηλέφωνο 22213 53920.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Αναγγελία ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρέματος Ζαράκων (Μαχαλάς)» κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 2.στ. του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3481/06

Wed, 2014-06-18 14:58

Αναγγελία ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Οριοθέτηση ρέματος Ζαράκων (Μαχαλάς)» κατά τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 2.στ. του Ν. 3316/05 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3481/06.Πληροφορίες στη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Εύβοιας, υπεύθυνη κ. Π. Μερτύρη τηλ. : 2221353818.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Τροποποίηση της άδειας Εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής επέκτασης εκσυγχρονισμού της εταιρείας με επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ" σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Wed, 2014-06-18 12:59

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Τροποποίηση της υπ.αριθ. πρωτ:2499/Φ14/205/2-5-2013 άδεια Εγκατάστασης λόγω μηχανολογικής επέκτασης εκσυγχρονισμού της εταιρείας με επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΕΛΑΝΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ" με δ.τ. "ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.B.Ε.".  Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410 και κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο  

«Άδεια λειτουργίας μετά από μηχανολογική επέκταση - εκσυγχρονισμό εργοστασίου παραγωγής σωλήνων γεωτρήσεως και στηθαίων ασφαλείας της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε." σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Wed, 2014-06-18 10:40

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια λειτουργίας της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ: 2221353403.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση Αυτοψίας στις εγκαταστασεις της Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ με δ.τ.'GEO SOL HELLAS'" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-06-18 10:24

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στις εγκαταστάσεις της εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ με δ.τ.'GEO SOL HELLAS'". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403 και Δ. Μανώλης 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια εγκατάστασης σε δραστηριότητα αποθήκευσης φιαλών υγραερίου ιδιοκτησίας Αθανασίου Σταματονικολού μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας υγραερίου 4.000 κιλών σύμφωνα με το Ν.3982/2011.

Tue, 2014-06-17 11:06

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την Άδεια Εγκατάστασης σε δραστηριότητα αποθήκευσης φιαλών υγραερίου ιδιοκτησίας "Αθανασίου Σταματονικολού" μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας υγραερίου 4.000 κιλών. Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ: 2221353410 και κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο   

Aνακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας

Tue, 2014-06-17 09:00

3η ανάρτηση 20-6-2014

Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων (από 21 /6 /2014 έως και 30 /6 / 2014)

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το σχετικό αρχείο

Δεύτερη ανάρτηση 19-6-2014

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε τις προθεσμίες υποβολής των Αιτήσεων.

 

Αρχική ανάρτηση 17-6-2014

Η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε Εύβοιας ανακοινώνει Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) τομεαρχών δακοκτονίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη τηλ. 2221353740.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση και το Παράρτημα αυτής

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Δ. Βουρδάνου προς τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ

Mon, 2014-06-16 11:31

Επιστολή προς τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Στ. Ελλάδας, Δημήτρης Βουρδάνος, στην οποία αναφέρεται ότι η ανεμοθύελλα και η χαλαζόπτωση που έπληξε την Κυριακή 15 Ιουνίου διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πατήστε εδώ να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias