Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΪΡΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-05-12 13:56

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης με την επωνυμία "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΪΡΗΣ". Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "Σ & Β. Ι. Χατζηλίας ΟΕ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-05-12 12:47

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την επιβολή κυρώσεων στην εταιρεία "Σ & Β. Ι. Χατζηλίας ΟΕ". Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ:2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Διακήρυξη έργου έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ"

Mon, 2014-05-12 11:11

5η ανάρτηση 17-6-2014

Τεύχη Δημοπράτησης

4η ανάρτηση 13-6-2014: Νέα Ημερομηνία Δημοπρασίας του Έργου

3η ανάρτηση 6-6-2014 : Ακύρωση Δημοπρασίας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

2η ανάρτηση 16-5-2014

Τεύχη Δημοπράτησης

Αρχική ανάρτηση: 12-05-2014

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ" , με προϋπολογισμό 3.600.000,00 ΕΥΡΩ.   Πληροφορίες  στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ : Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά την παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής ύλης – Υλικών εκτύπωσης – Φωτοτυπικού Χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού.

Mon, 2014-05-12 09:41

Δεύτερη Ανάρτηση 20-5-2014

Διευκρινίζεται οτι: Πατήστε για να δείτε το συνημμένο αρχείο.

Αρχική ανάρτηση 12-5-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης-υλικών εκτύπωσης – φωτοτυπικού χαρτιού,προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού. O Συνολικός Προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 58.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 29 Μαϊου 2014 και ώρα 11.00 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, Λ. Χαϊνά 93. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22213 53726 κα Καρλατήρα.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

 

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης της ΒΑΣΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-05-09 13:30

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΣΙΑ". Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης Τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου/Αποθήκης του ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-05-09 12:41

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ". Πληροφορίες κ. Γ. Μαυροματάκης Τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Δελτίο Τύπου:Συνάντηση εργασίας με μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Ν.Εύβοιας στη Χαλκίδα με θέμα: "Νέα προγραμμάτική περίοδος 2014-2020 και Τουρισμός"

Fri, 2014-05-09 10:29

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση εργασίας με μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων Ν.Εύβοιας στη Χαλκίδα με θέμα: "Νέα προγραμμάτική περίοδος 2014-2020 και Τουρισμός"

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης του ΔΑΥΙΔ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Fri, 2014-05-09 10:23

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Μεταποιητικής Μονάδας Χαμηλής Όχλησης με την επωνυμία "ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΥΙΔ". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης Τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias