Άδεια λειτουργίας διαλυτηρίου Αυτοκινήτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.» σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Mon, 2014-03-17 12:25

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν.3982/2011 ανακοινώνει άδεια λειτουργίας διαλυτηρίου Αυτοκινήτων στο τέλος κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων της εταιρείας «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.». Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ: 2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Έκθεση Αυτοψίας Επιθεώρησης της Εταιρείας "Γ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-03-17 12:20

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία Επιθεώρησης της Εταιρείας "Γ. ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε". Πληροφορίες κ. Δ. Μανώλης τηλ. 2221353402 και κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353441.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ο Σύλλογος "Οι Φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών" σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα "ΕΥΒΟΙΑ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Mon, 2014-03-17 09:56

Ο Σύλλογος "Οι Φίλοι του Λαογραφικού Μουσείου Χαλκίδας της Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών" σας προσκαλεί στην εκδήλωση με θέμα "ΕΥΒΟΙΑ, ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΛΟΥΣΥ στη Χαλκίδα την Κυριακή 23η Μαρτίου 2014 και ώρα έναρξης 11:00 π.μ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση - Πρόγραμμα

Έκθεση Αυτοψίας στο Οινοποιείο "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Mon, 2014-03-17 09:30

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία στο Οινοποιείο "ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ &ΣΙΑ Ε.Ε". Πληροφορίες κ. Ι. Γερογιάννης τηλ. 2221353410 και κ. Γ. Πιλάτης τηλ. 2221353414.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Άδεια λειτουργίας μονάδας χύτευσης αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, της εταιρείας «ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.» σύμφωνα με το Ν.3982/2011

Mon, 2014-03-17 09:22

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει Άδεια λειτουργίας μονάδας χύτευσης αλουμινίου και κραμάτων αυτού από ανακύκλωση, της εταιρείας «ΑΝΕΠΑΛ Α.Ε.» . Πληροφορίες κ. Γ. Μαυρομματάκης τηλ: 2221353413.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός Για Την Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2014-03-13 14:45


4η ανάρτηση 28-7-2014

Άνοιγμα οικονομικών προσφορών ενημέρωση ενδιαφερομένων


Πατήστε εδώ για να δείτε το συνημμένο αρχείο

3η ανάρτηση 23-6-2014

Έγκριση πρακτικού (ΘΕΜΑ 19) της επιτροπής αξιολόγησης των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών του διενεργούμενου ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 682.

Πατήστε εδώ για να δείτε την απόφαση της οικονομικής επιτροπής

2η ανάρτηση 10 - 4 -2014

Eνημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι εγκρίθηκε η διόρθωση είκοσι (20) δρομολογίων του παραρτήματος Α της 28067/1659/10-3-2014 διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Εύβοιας, για το σχολικό έτος 2014-2015, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 22 Απριλίου 2014. Oι προσφορές και οι εγγυήσεις συμμετοχής που θα κατατεθούν για τα συγκεκριμένα τμήματα, θα πρέπει να είναι αντίστοιχες προς τις τιμές που αναφέρονται στους  συνημμένους πίνακες Ορθής Επανάληψης των τμημάτων δρομολογίων.

Ορθή επανάληψη είκοσι (20) τμημάτων δρομολογίων

Αρχική Ανάρτηση: 13 - 03 - 2014

Η Π.Ε. Εύβοιας διακηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της, με Μισθωμένα Μικρά – Μεγάλα Λεωφορείο και Ταξί – Δ.Χ. Επιβατικά, για το σχολικό έτος 2014 – 2015, συνολικού προϋπολογισμού 4.014.961,40 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 0130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α - Τμήμα Διαγωνισμών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Β - Σχέδιο Σύμβασης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Γ - Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Παράρτημα Δ - Πίνακες Προσφορών.


(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Επιβολή διοικητικού προστίμου από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2014-03-13 08:54

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Εύβοιας ανακοινώνει την επιβολή προστίμου στον κ. Αθανάσιο Ζησίμου. Πληροφορίες κ. Γ. Πιλάτης τηλ: 2221353414

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο με αριθμ. πρωτ. 2171/12-03-2014

Πρόσκληση σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του Π.Α.Α. 2007-2013 «Εφαρμογή προσέγγισης Leader περιοχών Κεντρικής Εύβοιας»

Wed, 2014-03-12 15:58

Πρόσκληση σε ενημερωτικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 του  Π.Α.Α. 2007-2013 «Εφαρμογή προσέγγισης Leader περιοχών Κεντρικής Εύβοιας» - Δημοτικές Ενότητες Ανθηδώνας, Λιλαντίων.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias