Πρόσκληση Νομαρχιακού Συμβουλίου

Mon, 2005-12-12 12:11
Την Τετάρτη 14-12 -2005 και ώρα 19.00 θα διεξαχθεί η συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ν.Α. Εύβοιας, Λ. Χαϊνά 102.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης παριλαμβάνουν:
1. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2005.
2. Έγκριση πρόσληψης μονίμου προσωπικού για την κάλυψη τριών (3) κενών Οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων.
3. Τροποποίηση Οργανισμού εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της Ν.Α. Εύβοιας και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο.
4. Έγκριση υποβολής προτάσεων   στο   μέτρο   1.2   «Ορθολογική   Αξιοποίηση   Υδάτινων πόρων» στο Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000 - 2006.
5. 4η  Τροποποίηση    προγράμματος    έργων - μελετών    και  δράσεων Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ έτους 2005.
6. Απαλλοτρίωση οικοπέδου 20ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας.
7. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δυστίων και Ν.Α. Εύβοιας για την υλοποίηση του έργου: «Μικρές παρεμβάσεις: Κατασκευή γηπέδου Κριεζών».
8. Αίτηση για χορήγηση άδεια συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων επιχείρησης με την επωνυμία ΒΕΚΟ ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΥΠΗ με έδρα το Κατσαρώνι Καρυστίας.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias