Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2010 καθώς και των επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010

Wed, 2010-10-20 13:18

Καθορίστηκαν τα Εκλογικά Τμήματα του Νομού Ευβοίας και τα Καταστήματα Ψηφοφορίας, στα οποία θα διενεργηθούν οι Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές της 7ης Νοεμβρίου & Επαναληπτικών της 14ης Νοεμβρίου 2010 και κατανεμήθηκαν οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε αυτά, όπως φαίνεται στο συνημμένο αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias