ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2010

Sun, 2010-11-07 11:10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Τελικά Αποτελέσματα Συνδυασμών Δημοτικών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου
ανά Δήμοτική/Τοπική Κοινότητα & ανά Εκλογικό Τμήμα
Τελικά Αποτελέσματα Συνδυασμών Περιφερειακών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου ανά Δήμο


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010
Τελικά Αποτελέσματα Συνδυασμών Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου,
Υποψηφίων Δημοτικών & Τοπικών Συμβούλων
Τελικά Αποτελέσματα Συνδυασμών Περιφερειακών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα αποτελέσματα που φαίνονται στον ιστοχώρο της Ν.Α. Ευβοίας (Συνδυασμών και Υποψηφίων) ΔΕΝ είναι τα επίσημα.
Τα επίσημα αποτελέσματα και οι ανακηρύξεις θα εκδοθούν από το Πρωτοδικείο Χαλκίδας.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias