Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Ν.Α. Ευβοίας

Mon, 2005-12-12 12:44
Συνεδρίασε την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Εύβοιας επιλέγοντας 15 υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως προϊσταμένους των Διευθύνσεών της για να καλύψουν αντίστοιχες θέσεις.

Οι επιλεγέντες τοποθετήθηκαν  για τρία (3) χρόνια με απόφαση του κ. Νομάρχη, όπως ορίζει ο νόμος στις εξής Διευθύνσεις:


- Μάρκου Γεώργιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προγραμματισμού
- Λαμπριανίδης Ιωάννης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αλιείας
- Λεοντάρη Ρεβέκκα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υγείας κ’ Πρόνοιας
- Ζέρβας Παναγιώτης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τουρισμού και Εμπορίου
- Πανούσης Αντώνιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
- Τσομώκος Ιωάννης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού
- Μεγαλιός Ευστάθιος Προϊστάμενος  Πολιτισμού-Νέας Γενιάς (ΝΕΛΕ)
- Καλαπόδης Ιωάννης Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροφυλακής
- Βραχνός Γεώργιος Προϊστάμενος Χωροταξίας & Οικισμού (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
- Ιωαννίδου Περσεφόνη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
- Δημόπουλος Γεώργιος Προϊστάμενος Διοίκησης & Οργάνωσης
- Ανδρέου Ευάγγελος Προϊστάμενος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
- Ηλίας Κυριάκος Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
- Μυλωνάς Ιωάννης Προϊστάμενος  Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ)
- Τσενόγλου Κωνσταντίνα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτικών Δικαιωμάτων

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias