ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ

Wed, 2011-10-05 07:19

Γνωστοποιείται ότι, η εξεταστική επιτροπή άσκησης επαγγέλματος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Εύβοιας θα συνεδριάσει στις 18-10-2011 ημέρα Τρίτη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου ( Χαινά 93 ) στις 8:30 π.μ και παρακαλούνται οι υποψήφιοι που έχουν καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις στην υπηρεσία να προσέλθουν προκειμένου να λάβουν μέρος στις εξετάσεις για την χορήγηση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias