Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias