Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του μέτρου 123 Α "Επενδύσεις στην Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων" του ΠΑΑ 2007 - 2013 - Αλέξανδρος Μπαλτατζής

Thu, 2011-12-29 12:08

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αιτήσεων στα πλαίσια του μέτρου 123Α. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias