Παράταση υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, περίοδος 2011-2012

Mon, 2012-01-02 10:32

Το Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας Ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής για τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου περιόδου 2011-2012 παρατείνεται μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2012.Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας (κ. Σ. Γιαννάκης, τηλ. 22213 53906). Δείτε την Ανακοίνωση

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias