Αποζημιώσεις Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων για τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2009

Thu, 2012-01-12 16:01

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ( ΦΕΚ. 3051/τ. Β’. / 30.12.2011 ) η ανάθεση στον ΕΛΓΑ της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων που αφορά  σε « Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες ( πλημμύρες, κατολισθήσεις ) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες ( ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, υψηλές θερμοκρασίες ) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος  - Δεκέμβριος 2009 ».Δείτε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias