1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Tue, 2012-01-24 08:47

Δείτε την συνημμένη επιστολη του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και φωτογραφίες από την πρώτη συνεδρίαση.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias