ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΑΞΙ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Π.Ε.Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Thu, 2012-02-09 15:34

Δείτε το Δελτίο Τύπου,

το Έντυπο της Εξεταζόμενης Ύλης καθώς

και τα Τοπικά Θέματα για τις Εξετάσεις

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias