ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Fri, 2012-02-10 14:17

Δείτε την Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Ευβοίας

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias