ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΧΡΩΜΙΟ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ"

Tue, 2012-02-14 11:01

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias