ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΩΠΟΥ

Thu, 2012-02-16 09:11

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου και Δείτε τις Φωτογραφίες

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias