ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ»

Thu, 2012-03-01 11:41

Διαβάστε το Δελτίου Τύπου, Δείτε τις Φωτογραφίες

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias