ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Mon, 2012-03-05 10:07

Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Δια Βίου Μάθησης, Τουρισμού Στερεάς Ελλάδος προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Δείτε το συνημμένο αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias