Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Tue, 2012-03-13 16:28

Η Δ/νση Ανάπτυξης –Τμήμα Εμπορίου –Τουρισμού ανακοινώνει την απόφαση θεώρησης επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών . Δείτε την Απόφαση. Πληροφορίες στη Δ/νση Ανάπτυξης –Τμήμα Εμπορίου –Τουρισμού Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 93 - Χαλκίδα, κα. Σ. Καλαβρή τηλ:22213 53512.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias