ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

Wed, 2012-03-21 12:14

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias