ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ JESSICA

Thu, 2012-03-22 13:52

Πραγματοποιήθηκε στη Λαμία στις 22 Μαρτίου, ενημερωτική ημερίδα για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Jessica (νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις στις αστικές περιοχές).

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου, Δείτε τις Φωτογραφίες

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias