ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΤΙΣ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Η ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ«ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΤΟΠΣΑ)» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Wed, 2012-04-11 12:03

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias