Ανακήρυξη των Συνδυασμών Κομμάτων και Συνασπισμών Κομμάτων των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012

Wed, 2012-06-06 13:14

Σας γνωστοποιούμε ότι για τις Γενικές Βουλευτικές Εκλογές της 17ης  Ιουνίου 2012 ανακηρύχθηκαν για την εκλογική περιφέρεια ΕΥΒΟΙΑΣ οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, καθώς και

Οι συνημμένοι συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας για τις βασικές εκλογικές περιφέρειες από τις οποίες προέρχονται οι ετεροδημότες του Νομού μας Β’ Αθηνών και Καρδίτσας

Δείτε τις Ανακηρύξεις

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias