Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με θέμα "Τον Χαρακτηρισμό της Χερσαίας Περιοχής του Όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, Καθορισμός Ζωνών Προστασίας αυτού, Χρήσεων, Όρων και Περιορισμών"

Wed, 2012-07-11 14:18

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias