Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με Θέμα: "Υπογραφή ένταξης στο ΕΣΠΑ του έργου της προμήθειας συστημάτων μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας"

Tue, 2012-07-17 13:41

Δείτε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias