7ο Περιφερειακό Σύμβουλιο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Tue, 2012-07-24 07:59

Στη Λαμία, έγινε στις 23 Ιουλίου του 2012, η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, με 21 θέματα στην ημερήσια διάταξη, όπου συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα σε ότι αφορά την ωρίμανση, την προώθηση και την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής σε όλη την Περιφέρεια. Δείτε το Δελτίο Τύπου & τις Φωτογραφίες.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias