Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Κτηνιατρικής της Π.Ε. Εύβοιας

Thu, 2013-03-07 13:40

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής - Τμήμα Κτηνιατρικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής.Πληροφορίες κ. Ευαγγελία Γούναρη τηλ. 2221353740, 794.

Δείτε την Ανακοίνωση - το Παράρτημα αυτής και την Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias