Προκηρύξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου"Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013" στην Π.Ε. Εύβοιας.

Thu, 2013-04-04 13:38

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθησμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013" στην Π.Ε. Εύβοιας και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή. Πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias