Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση – Βελτίωση έργων ασφαλείας Δερβενίου"

Tue, 2013-04-09 10:19

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “" Συντήρηση – Βελτίωση έργων ασφαλείας Δερβενίου ", με προϋπολογισμό 400.000 ΕΥΡΩ.Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιΐας με προϋπολογισμό 325.155,13 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ,  και απρόβλεπτα). Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Δείτε επίσης τα Συμβατικά Τεύχη του Έργου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias