Αποστολή περίληψης διακήρυξης έργου:"Οδός Προκόπι – Πήλι φυτοτεχνικές εργασίες"

Thu, 2013-05-16 14:21

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Οδός Προκόπι – Πήλι φυτοτεχνικές εργασίες", με προϋπολογισμό 96.500,00 €. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο με την Περίληψη της Προκήρυξης και στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα  Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Συνημμένα τεύχη Δημοπράτησης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias