Διακήρυξη έργου: "Κατασκευή Υπάβασης στο γήπεδο Βούρκου"

Mon, 2013-05-20 12:03

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας  , προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΥΡΚΟΥ” , με προϋπολογισμό 170.000,00 ΕΥΡΩ. Πληροφορίες  στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Π. Μερτύρη τηλ. 2221353818.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

Συνημμένα τεύχη δημοπράτησης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias