Επανάληψη ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων του Προγρ/τος Συλ/κής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013013

Wed, 2013-05-22 09:22

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας επαναλαμβάνει τον ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: "Προμήθεια εγκεκριμένων εντομοκτόνων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας", χωρίς δημοσίευση και χωρίς καμιά τροποποίηση των όρων της αρχικής διακήρυξης. Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας οδό Χαϊνά 93 ,Τ.Κ 341 00 Χαλκίδα, και κ. Α. Καραντώνη τηλ: 2221353918

Δείτε εδώ την άρχική αναρτηση με το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias