Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού

Mon, 2013-07-01 09:37

Αρχική ανάρτηση: 1-7-2013
Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου διακίνησης εγγράφων και δεμάτων προς το εσωτερικό, για την κάλυψη των ταχυδρομικών αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευβοίας και των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού έτους 2013. O προϋπολογισμόςδαπάνης ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνοντσι από τη Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2221353725-6 κα Συρμακέζη κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί) 

 

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias