Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Thu, 2013-08-01 08:12

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) που αφορά την πρόσληψη συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς το έτος 2013. Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμ. Ποιοτ. και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Τηλ. 2221353918 κ. Α. Καραντώνη.

Πατήστε εδώ για να δείτε το σχετικό αρχείο.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias