Διακήρυξη Έργου "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ"

Thu, 2013-10-24 13:02

Τρίτη ανάρτηση: 18-11-2013

Γνωστοποίηση (O.E.)

Δεύτερη ανάρτηση: 24-10-2013

Συμβατικά τεύχη Πλατάνας

Αρχική ανάρτηση : 23-10-2013

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:  "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ", με προεκτιμώμενη αμοιβή 93.495,93 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) (ή 115.000,00 € με ΦΠΑ).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias