Πρόσκληση Έκδηλωσης Ενδιαφέροντος "Διενέργεια Διαγωνισμού κατόπιν διαπραγμάτευσης για είκοσι επτά (27) νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Τμημάτων Ένταξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ"

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias