Διακήρυξη Έργου: Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π. Ε. Εύβοιας, με χρονική διάρκεια ενός χρόνου από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Thu, 2013-11-14 12:58

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων του Μεγάρου της Π. Ε. Εύβοιας, με χρονική διάρκεια ενός χρόνου από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και με προϋπολογισμό 52.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2221353725- 53726 κ. Συρμακέζη Ν.  -κ. Καρλατήρα Α.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Περίληψη της Προκήρυξης καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias