Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για είκοσι έξι (26) συνολικά νέα δρομολόγια

Thu, 2013-11-28 10:36

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (4-11-2013)

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 2ας Δεκεμβρίου 2013.

ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για είκοσι έξι (26) συνολικά νέα δρομολόγια Σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον συνημμένο πίνακα με τα Νέα Δρομολόγια Κύμης - Αλιβερίου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias