Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για δέκα εννέα (19) συνολικά νέα δρομολόγια

Thu, 2013-12-05 12:23

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για δέκα εννέα (19) συνολικά νέα δρομολόγια Σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων Ερέτριας - Καρύστου και Σκύρου.

 

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (17-12-2013)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα των δρομολογιών του Διαγωνισμού.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (11-12-2013)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα άγονα δρομολόγια της 10-12-2013
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον συνημμένο πίνακα με τα Νέα Δρομολόγια Ερέτριας - Καρύστου και Σκύρου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias