Επίσκεψη του Επιτρόπου κ. Johannes Hahn, αρμόδιο για την Περιφερειακή Πολιτική στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014.

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias