Διενέργεια Διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για Δεκατρία (13) συνολικά νέα δρομολόγια Σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας νομού Εύβοιας

Wed, 2014-02-05 13:13

Δεύτερη ανάρτηση 10-02-2014

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα άγονα δρομολόγια σχολικών μονάδων του νομού Εύβοιας που προέκυψαν από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού  στις 07-02-2014

Πρώτη ανάρτηση 05-02-2014

Διενέργεια Διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για Δεκατρία (13) συνολικά νέα δρομολόγια Σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας νομού Εύβοιας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο και το πίνακα δρομολογίων

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias