Δελτίο Τύπου για την απορρόφηση κοινωτικών πόρων από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Thu, 2014-03-06 07:59

Με βάση τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης πιστοποιείται ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι η πρώτη περιφέρεια της χώρας σε απορρόφηση κοινοτικών πόρων, με ποσοστό 95,5%.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias