ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας»

Mon, 2014-03-24 09:18

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους Δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας», με συνολικό αριθμό 2.866.800 προστατευομένων ελαιοδένδρων και προϋπολογιζόμενης αξίας 432.675,50 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α..

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28/04/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (341 00 Χαλκίδα, Χαϊνά 93, 1ος όροφος-Γραφείο 104).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης όλες τις εργάσιμες ημέρες από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας – Χαλκίδα και στα τηλέφωνα 2221353918 (Πληροφορίες : Αργυρώ Καραντώνη), όπως και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας (http://www.pste.gov.gr).Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περίληψη και το πλήρες κείμενο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias