Έκθεση Αυτοψίας Επιθεώρησης της Εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε." σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Thu, 2014-04-03 13:45

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3982/2011 πραγματοποίησε αυτοψία Επιθεώρησης της Εταιρείας "ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.". Πληροφορίες κ. Λ. Αρδίζογλου τηλ. 2221353403,2221353402.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias