Προκήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για τον εξοπλισμό και την λειτουργική διασύνδεση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ

Fri, 2014-04-04 10:03

Αρχική ανάρτηση 4-4-2014

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας – Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, για την προμήθεια εξοπλισμού και την λειτουργική διασύνδεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης.O προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των εκατό δέκα χιλιάδων ευρώ.(110.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 7 Μαϊου 2014 και ώρα 11:00. πμ στην Δ/νση Διοκητικού Οικονομικού Λεωφ. Χαινά 93 Χαλκίδα (3ος όροφος) – Τμήμα B Προμηθειών. Οι προσφορές κατατίθενται μέχρι και την Τρίτη 6 Μαϊου 2014 και
ώρα 14:30 μμ (λήξη προσφορών), στο γραφείο 305 της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Εύβοιας οδός Χαινά 93 στην Χαλκίδα. Πληροφορίες και προκηρύξεις θα δίνονται από τη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2221353726 κα Καρλατήρα.

Δείτε την Περίληψη και το Πλήρες Κείμενο της Διακήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias