Διακήρυξη έργου " Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού "

Fri, 2014-04-04 11:04

Τρίτη ανάρτηση 9-4-2014

Τεύχη Δημοπράτησης

Δεύτερη ανάρτηση 7-4-2014

Πατήστε εδώ για να δείτε την ορθή επανάληψη της Προκήρυξης

Αρχική ανάρτηση 4 - 4 - 2014

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου " Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασιατικού Πολιτισμού " (κωδ. ΟΠΣ 457167), με προϋπολογισμό 1.200.000,00  ΕΥΡΩ.  Πληροφορίες στη Δ/νση Τ.Ε. Π.Ε.Ευβοίας, Χαϊνά 102-Χαλκίδα, κα. Δ. Ζέρβα τηλ. 2221353820.

Πατήστε εδώ για να δείτε τη Περίληψη της Προκήρυξης.

(ΠΡΟΣΟΧΗ: Οποιαδήποτε νέα πληροφορία αφορά τη παραπάνω προκήρυξη θα αναρτάται εδώ.
Το περιεχόμενο του άρθρου ενδέχεται να αλλάξει ή να ενημερωθεί)

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias