Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου της "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011

Wed, 2014-04-09 09:55

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης - Τμήμα Αδειών της Π.Ε. Εύβοιας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3982/2011 ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας Επαγγελματικού Εργαστηρίου με την επωνυμία "ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ". Πληροφορίες Ι.Γερογιάννης Τηλ: 2221353410.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Copyright (c) 2010 Tmima Pliriforikis N.A. Evias